Investerar-SM

Hur är det att jobba mitt i marknaden?

bild möv

Hej!

Vad gör en Marknadsövervakningsavdelning egentligen?

Marknadsövervakningen är en av hörnstenarna i börsens verksamhet. Vi lever i varje ögonblick mitt i det som händer på marknaden och vår uppgift är att se till att de noterade bolagen, banker och värdepappersbolag som deltar i handeln följer de regler som gäller, så att marknaden kan känna förtroende för verksamheten på NGM.

Marknadsövervakningen inom NGM-börsen utgör en oberoende funktion i förhållande till börsens affärsdrivande verksamhet. Marknadsövervakningen delas in i handels- och medlemsövervakning respektive emittentövervakning. Dessa övervakningsenheter syftar till att skapa och bibehålla ett högt förtroende för NGM-börsen hos marknadens aktörer och att medverka till en effektiv prisbildningsprocess.

Vid sidan av de rent övervakande uppgifterna tillhandahåller marknadsövervakningen därtill ett stort mått av service till marknadens aktörer exempelvis i form av utbildning av medlemmar och företrädare för de noterade och listade bolagen.

Vad händer ifall ni upptäcker märkliga handelsmönster eller oegentligheter?

Övervakningen av handeln sker i realtid med hjälp av ett sofistikerat övervakningssystem. Marknadsövervakningen gör en initial utredning av misstänkt handel och om vi konstaterar att det finns anledning att misstänka att transaktioner kan utgöra ett fall av marknadsmanipulationer eller insiderhandel så lämnas en anmälan in till Finansinspektionen. Denna myndighet utreder sedan ärendet vidare och kan överlämna det till Ekobrottsmyndigheten om det rör sig om uppsåtliga brott.

Kan ni ge ett exempel på en typisk händelse eller handelsmönster som ni skulle reagera på?

Rörande insiderhandel så går utredningarna ut på att analysera misstänkta kontons handelsmönster inklusive hur den misstänkte handlat tidigare. De vanligaste fallen rör personer som köpt kort tid innan en kurspåverkande nyhet offentliggjorts och sedan sålt instrumenten så snart informationen offentliggjorts. Dock finns det fall där personer varit mer förslagna och handlat via ett inte lika uppenbart mönster. Dessa fall kräver mer detektivarbete. Vi har även stött på fall där vi funnit att den misstänkta personen jobbar på det aktuella bolaget, vilket då såklart är en faktor som stärkt misstankarna.

Avseende marknadsmissbruk handlar det om att undersöka hur personens handel och orderläggning sett ut för att göra en bedömning om denna kan anses ha manipulerat marknaden. Omtalade fall på senare tid har varit så kallade ”enpetare” där personer har köpt små poster av en aktie till ett ofta klart högre pris än det senaste avslutet och samtidigt haft en säljorder på ett högre pris liggande i orderboken. Syftet med de mindre köpen har då inte varit att öka aktieinnehavet utan att förmå andra investerare att köpa aktier till den högre nivån där placeraren ska få möjlighet att sälja sina aktier.

Vad är det roligaste med att jobba på Marknadsövervakningsavdelningen?

För den som är intresserad av aktie- och derivatmarknaderna är det en unik chans att få jobba med att följa marknaderna och den handel som sker där. På NGM-börsen finns över 10 000 derivatinstrument noterade med drygt 300 olika underliggande tillgångar exempelvis alla större råvaror, större aktieindex och stora noterade bolag. Detta gör att alla omvärldshändelser som inträffar direkt får en påverkan på dessa instrument. Just påverkan från externa marknadshändelser gör jobbet lite svårplanerat men samtidigt väldigt intressant.

Vad har de som arbetar på avdelningen för studiebakgrund?

Bakgrunden är lite varierad mot bakgrund att vi har rätt många olika arbetsuppgifter. Vi har dels personer med juridisk bakgrund men även ekonomer. Vi har personer som arbetat som revisor men även personer som tidigare arbetat som börsmäklare.

I nuläget söker Marknadsövervakningen efter extrapersonal. Det är en perfekt möjlighet för kanske främst någon studerande att skaffa sig erfarenhet och få in en fot på finansmarknaden.

Se mer information rörande detta på NGM-börsens hemsida via länken nedan
Deltidstjänst för student på NGMs Marknadsövervakning.

 • Ta chansen att delta i Investerar-SM! En börstävling som helt kostnadsfritt lär dig handla aktier, index, råvaror och valutor samt ger dig möjlighet att vinna fina priser.
  Anmäl dig nu!
 • Senaste inläggen

 • Utbildningar

 • PARTNERS

  Samarbetspartners

  bnp
  bnp
  bnp

  Mediapartners

  bnp
  bnp
  bnp
  bnp
  bnp

  Utbildningspartners

  bnp

 • © Nordic Growth Market NGM AB 2018. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik