Allmänna villkor för Investerar-SM 2018

Nordic Growth Market (org. nr 556556-2138), erbjuder de tävlande att delta i Investerar-SM i enlighet med nedanstående villkor. Genom att de tävlande registrerar sig för tävlingen accepterar och godkänner de nedanstående villkor. NGM rekommenderar de tävlande att läsa igenom villkoren noga innan registrering.

Särskilda tävlingsvillkor för Investerar-SM

 1. Investerar-SM
 2. Deltagande i Investerar-SM
  1. Depåer
  2. Länder
  3. Åldersgräns
 3. Handel
 4. Investerar-SM:s värdepapper
  1. Handelsstopp
  2. Avnotering
 5. Courtage
 6. Uppdatering av kurser, topplistor m.m.
 7. Händelser som kan påverka den underliggande tillgångens kurs
 8. Vinnare i Investerar-SM
 9. Vinst
 10. Tävlingsjury

1. Investerar-SM

Investerar-SM är en tävling som arrangeras årligen av Nordic Growth Market (NGM) på webbplatsen www.investerar-sm.com. Tävlingsdeltagarna handlar med fiktiva pengar men till faktiska kurser. Endast personer som är registrerade som deltagare i tävlingen i enlighet med dessa villkor får delta. Tävlingens regler framgår av villkoren och finns även beskrivna under fliken Om Investerar-SM.

2. Deltagande i Investerar-SM

Att delta i Investerar-SM är kostnadsfritt, dock krävs att de tävlande registrerar sig via registreringsformuläret på tävlingens hemsida. Genom att godkänna dessa villkor accepterar de tävlande att NGM sparar dessa uppgifter i enlighet med NGM:s integritetspolicy. De godkänner även att tävlingens partners och sponsorer kan komma att kontakta dem via e-post framöver.

Anställda hos NGM får inte delta i tävlingen.

2.1 Depåer

Varje deltagare får tillgång till en depå på tävlingens startdag. Depån blir synlig när deltagaren har loggat in vilket går att göra på startdagen. Det är endast tillåtet att tävla med en registrerad depå per person.

2.2 Länder

Det är endast tillåtet att tävla och göra anspråk på eventuell vinst i det land där deltagaren är folkbokförd.

2.3 Åldersgräns

För att delta i Investerar-SM och kunna göra anspråk på eventuell vinst måste deltagaren ha fyllt 18 år.

3. Handel

I Investerar-SM 2018 tar deltagaren del av utvecklingen i råvaror, index, valutor, aktier och räntor. Det görs med hjälp av aktier och börshandlade investeringsprodukter, dvs. Bull & Bear certifikat, Mini Futures, Mini Futures BEST/Unlimited turbos, Turbowarranter och Warranter.

Tävlingens mål är att deltagarna ska försöka skapa en så hög avkastning som möjligt i sin portfölj under tävlingsperioden. Under tävlingen har deltagaren tillgång till en depå till ett värde av 100 000 fiktiva kronor. Deltagaren köper och säljer aktier och börshandlade produkter som är noterade på NGM:s marknadsplats. Handeln sker till faktiska kurser, men med fiktiva pengar.

Under tävlingens gång får de tävlande köpa och sälja värdepapper obegränsat antal gånger för att uppnå största möjliga värdeökning. Deltagarna startar med en depå till ett värde av 100 000 fiktiva kronor.

Om hela värdet går förlorat i en värdepapperstyp, exempelvis Turbowarranter, kan inte deltagarna fortsätta att handla den värdepapperstypen under tävlingsperioden. Deltagare kan inte överföra summor från en värdepapperstyp till en annan. Deltagare kan alltid se vilken summa de har kvar i varje värdepapperstyp via fliken ”Min Portfölj” alternativt i den ”köpruta” som kommer upp när de handlar ett specifikt värdepapper.

I orderläggningsfönstret uppdateras priset på värdepapper en gång i sekunden och i databasen uppdateras priset oftare än så. Priset sätts vid den tidpunkt som köpet går igenom i databasen och kan därför skilja sig från det pris som visas i orderfönstret.
Handel i värdepapper är möjlig under NGM-börsens öppettider, vilka är helgfria vardagar 09:00-17:25.

Under tävlingen kan deltagarna skapa egna grupper tillsammans med andra deltagare. Man tävlar då mot de andra gruppdeltagarna. Alla deltar dock enskilt i huvudtävlingen.

4. Investerar-SM:s värdepapper

De värdepapper som omfattas av tävlingen är noterade på listorna NGM Equity, Nordic MTF, Certificates, Knock-Outs och Plain Vanillas på NGM-börsen.

4.1 Handelsstopp

Deltagare kan inte handla med värdepapper som är handelsstoppade vid tävlingens början eller med dem som eventuellt kan komma att bli handelsstoppade under tävlingens gång. Värdepapper som handelsstoppas under tävlingens gång kommer att finnas kvar i de tävlandes depå fram till dess att handel upptas igen. Om/när handelsstoppet hävs kommer värdepappret att kunna köpas och säljas till rådande priser. I det fallet att ett handelsstopp beror på en knock-out-händelse så kommer värdepappret efterföljande dag att tas bort från deltagarens depå. Om knock-out sker i ett värdepapper under tävlingen kommer detta att förfalla värdelöst, utan restvärde. Detta kan skilja sig från verkligheten där vissa värdepapper ger ett restvärde tillbaka till investeraren.

4.2 Avnotering

Ett värdepapper som kan komma att avnoteras kommer att tvångsförsäljas på avnoteringsdagen och går inte att handla med efter avnoteringsdagen.

5. Courtage

Inget courtage utgår på de fiktiva transaktionerna.

6. Uppdatering av kurser m.m.

De tävlande handlar till gällande köp- och säljkurser i värdepapperna. Uppdatering av topplistor sker två gånger om dagen, kl. 12.50 och 17.35. Värdet på portföljerna baserar sig på dagens slutpris (köppriset) i respektive värdepapper. Priser på värdepappren som är med i tävlingen visas i realtid under handelsdagen.

7. Händelser som kan påverka den underliggande tillgångens kurs

Kursen på en underliggande tillgång kan påverkas av flera olika händelser på börsen. Exempel på sådana händelser kan vara split, nyemission och extraordinära utdelningar. Emittenter hanterar dessa händelser olika och vi hänvisar därför till respektive emittents hemsida för mer information. Alla ovan nämnda händelser som kan påverka aktiekursen sker i samband med uppdateringen efter börsens stängning.

8. Vinnare i Investerar-SM

Den tävlande som har störst procentuell värdeutveckling under hela tävlingsperioden efter den sista uppdateringen kvällen den 12 oktober vinner huvudtävlingen. Under tävlingens gång genomförs även en veckotävling samt en ”sidotävling”, se kalender nedan. Den tävlande som har lyckats få bäst procentuell utveckling i sin depå under veckan vinner ”Veckans raket” och belönas med ett pris.

I ”sidotävlingen” tävlar inbjudna ”investeringsprofiler” enligt samma villkor och regler som gäller i huvudtävlingen. Den tävlande som har störst procentuell värdeutveckling under hela tävlingsperioden efter den sista uppdateringen kvällen den 12 oktober vinner ”sidotävlingen” .

Tävlingskalender
Huvudtävling: 1-12 oktober 2018
Veckans raket: 1-5 oktober 2018
Sidotävling: 1-12 oktober 2018

9. Vinst

Anmälan till Investerar-SM är personlig, vilket innebär att vinster i huvudtävlingen och Veckans Raket betalas ut till den person som står som ägare till vinnardepån. Vinster kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. NGM har rätt att återta utdelade tävlingsvinster om eventuella oegentligheter såsom manipulation uppdagas. Deltagare som anmält sig efter den 7 oktober kan ej vara med och tävla om förstapriset i huvudtävlingen.

Vinsten i ”sidotävlingen” betalas ut till den välgörenhetsorganisation som bestäms av vinnaren av ”sidotävlingen”. Den mottagande organisationen ska ha beviljats ett 90-konto av föreningen Svensk Insamlingskontroll.

10. Tävlingsjury

Investerar-SM har en jury bestående av två representanter från NGM, vilka avgör eventuella tvister och oegentligheter kring tävlingen. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av:
– Tommy Fransson, Nordic Growth Market. E-mail: contact@ngm.se
– Philip Bäckman, Nordic Growth Market. E-mail: contact@ngm.se

Lycka till!

//Investerar-SM

 • Ta chansen att delta i Investerar-SM! En börstävling som helt kostnadsfritt lär dig handla aktier, index, råvaror och valutor samt ger dig möjlighet att vinna fina priser.
  Anmäl dig nu!
 • Senaste inläggen

 • Utbildningar

 • PARTNERS

  Samarbetspartners

  bnp
  bnp
  bnp

  Mediapartners

  bnp
  bnp
  bnp
  bnp
  bnp

  Utbildningspartners

  bnp

 • © Nordic Growth Market NGM AB 2018. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik