Regler & villkor

Nordic Growth Market (org. nr 556556-2138), erbjuder de tävlande att delta i Investerar-SM i enlighet med nedanstående villkor. Genom att de tävlande registrerar sig för tävlingen accepterar och godkänner de nedanstående villkor. NGM rekommenderar de tävlande att läsa igenom villkoren noga innan registrering.

Särskilda tävlingsvillkor för Investerar-SM

 

 1. Investerar-SM
 2. Deltagande i Investerar-SM
  1. Depåer
  2. Länder
  3. Åldersgräns
 3. Handel
 4. Värdepapper
  1. Handelsstopp
  2. Avnotering
 5. Courtage
 6. Uppdatering av kurser, topplistor m.m.
 7. Händelser som kan påverka den underliggande tillgångens kurs
 8. Vinnare i Investerar-SM
 9. Vinst
 10. Tävlingsjury

1. Investerar-SM

Investerar-SM är en tävling som arrangeras årligen av Nordic Growth Market (NGM) på webbplatsen Investerar-SM. Tävlingsdeltagarna handlar med fiktiva pengar men till faktiska kurser. Endast personer som är registrerade som deltagare i tävlingen i enlighet med dessa villkor får delta. Tävlingens regler framgår av villkoren och finns även övergripande under Om Investerar-SM.

2. Deltagande i Investerar-SM

Att delta i Investerar-SM är kostnadsfritt, dock krävs att de tävlande registrerar sig via anmälan. Genom att godkänna dessa villkor accepterar de tävlande att NGM sparar dessa uppgifter i enlighet med NGM:s integritetspolicy. De godkänner även att tävlingens partners och sponsorer kan komma att kontakta dem via e-post framöver. Anställda hos NGM får inte delta i tävlingen.

2.1 Depåer

Varje deltagare får tillgång till en depå på tävlingens startdag. Depån blir synlig när deltagaren har loggat in vilket går att göra på startdagen. Det är endast tillåtet att tävla med en registrerad depå per person.

2.2 Länder

Det är endast tillåtet att tävla och göra anspråk på eventuell vinst i det land där deltagaren är folkbokförd.

2.3 Åldersgräns

För att delta i Investerar-SM och kunna göra anspråk på eventuell vinst måste deltagaren ha fyllt 18 år.

3. Handel

I Investerar-SM tar deltagaren del av utvecklingen i aktier, råvaror, index, valutor, krypto och räntor. Det görs med hjälp av aktier och börshandlade investeringsprodukter såsom Bull & Bear, Mini Futures, Mini Futures BEST/Unlimited turbos, Turbowarranter och Warranter.

Tävlingens mål är att deltagarna ska försöka skapa en så hög avkastning som möjligt i sin portfölj under tävlingsperioden. Under tävlingen har deltagaren tillgång till en depå till ett värde av 1 000 000 fiktiva kronor. Deltagaren köper och säljer aktier och börshandlade produkter som är noterade på NGM:s marknadsplats.

Handeln sker till faktiska kurser, men med fiktiva pengar. Under tävlingens gång får de tävlande köpa och sälja värdepapper obegränsat antal gånger för att uppnå största möjliga värdeökning.

I orderläggningsfönstret uppdateras priset på värdepapper en gång i sekunden och i databasen uppdateras priset oftare än så. Priset sätts vid den tidpunkt som köpet går igenom i databasen och kan därför skilja sig från det pris som visas i orderfönstret.

Handel i värdepapper är möjlig under NGM-börsens öppettider vilka är helgfria vardagar 08:00 – 22:00. Notera att vissa värdepapper bland annat aktier, handlas under kortare öppettider (09:00 – 17:25). Ett värdepapper får maximalt utgöra 25 procent av portföljvärdet vid köptillfället. Aktier måste innehas i minst 4 timmar innan dessa kan avyttras. För övriga instrument finns inga sådana begränsningar.

Under tävlingen kan deltagarna skapa egna grupper tillsammans med andra deltagare. Man tävlar då mot de andra gruppdeltagarna. Alla deltar dock enskilt i huvudtävlingen.

4. Värdepapper

De värdepapper som omfattas av tävlingen är noterade på listorna Main Regulated Equity, Nordic SME, Certificates, Knock-Outs och Plain Vanillas på NGM-börsen.

4.1 Handelsstopp

Deltagare kan inte handla med värdepapper som är handelsstoppade vid tävlingens början eller med dem som eventuellt kan komma att bli handelsstoppade under tävlingens gång. Värdepapper som handelsstoppas under tävlingens gång kommer att finnas kvar i de tävlandes depå fram till dess att handel upptas igen. Om/när handelsstoppet hävs kommer värdepappret att kunna köpas och säljas till rådande priser.

I det fallet att ett handelsstopp beror på en knock-out-händelse så kommer värdepappret efterföljande dag att tas bort från deltagarens depå. Om knock-out sker i ett värdepapper under tävlingen kommer detta att förfalla värdelöst, utan restvärde. Detta kan skilja sig från verkligheten där vissa värdepapper ger ett restvärde tillbaka till investeraren.

4.2 Avnotering

Ett värdepapper som kan komma att avnoteras kommer att tvångsförsäljas på avnoteringsdagen och går inte att handla med efter avnoteringsdagen.

5. Courtage

Inget courtage utgår på de fiktiva transaktionerna.

6. Uppdatering av kurser, topplistor m.m.

De tävlande handlar till gällande köp- och säljkurser i värdepapperna. Uppdatering av topplistor sker fyra gånger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 och 22:05. Värdet på portföljerna baseras på dagens slutpris (köppriset) i respektive värdepapper. Priser på värdepappren som är med i tävlingen visas i realtid under handelsdagen.

7. Händelser som kan påverka den underliggande tillgångens kurs

Kursen på en underliggande tillgång kan påverkas av flera olika händelser på börsen. Exempel på sådana händelser kan vara split, nyemission och extraordinära utdelningar. Emittenter hanterar dessa händelser olika och vi hänvisar därför till respektive emittents hemsida för mer information. Alla ovan nämnda händelser som kan påverka aktiekursen sker i samband med uppdateringen efter börsens stängning.

8. Vinnare i Investerar-SM

Den tävlande som har störst procentuell värdeutveckling under hela tävlingsperioden efter den sista uppdateringen kvällen den 9 februari vinner tävlingen.

Under tävlingens gång genomförs även en en ”sidotävling” där inbjudna investeringsprofiler tävlar enligt samma villkor och regler som gäller i huvudtävlingen. Den tävlande som har störst procentuell värdeutveckling under hela tävlingsperioden i ”sidotävlingen” efter den sista uppdateringen kvällen den 9 februari vinner ”sidotävlingen”.

Tävlingskalender
Huvudtävling: 29 januari – 9 februari 2024
Sidotävling: 29 januari – 9 februari 2024

9. Vinst

Anmälan till Investerar-SM är personlig, vilket innebär att vinster i huvudtävlingen delas ut till den person som står som ägare till vinnardepån. Vinster kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. NGM har rätt att återta utdelade tävlingsvinster om eventuella oegentligheter såsom manipulation uppdagas.

Deltagare som anmält sig efter den 2 februari kan ej vara med och tävla om förstapriset i huvudtävlingen. Vinsten i ”sidotävlingen” betalas ut till den välgörenhetsorganisation som bestäms av vinnaren av ”sidotävlingen”. Den mottagande organisationen ska ha beviljats ett 90-konto av föreningen Svensk Insamlingskontroll. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

10. Tävlingsjury

Investerar-SM har en jury bestående av två representanter från NGM, vilka avgör eventuella tvister och oegentligheter kring tävlingen. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av:

– Magdalena Hartman, Nordic Growth Market
– Rania Ekberg, Nordic Growth Market
– Joel Boija, Nordic Growth Market
– Oskar Lindberg, Nordic Growth Market

 

E-mail: contact@ngm.se

Lycka till!

//Investerar-SM

 • Ta chansen att delta i Investerar-SM! En börstävling som helt kostnadsfritt lär dig att handla börshandlade produkter (ETP:er) och vinna fina priser.
  Anmäl dig nu!
 • Senaste inläggen

 • Utbildningar

 • PARTNERS

  Huvudsponsorer

   
  bnp

  Samarbetspartners

   
 • © Nordic Growth Market NGM AB 2022. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik