Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

1. Inledning

När du besöker Nordic Growth Market NGM Aktiebolags (”NGM”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) webbplats och använder webbplatsens tjänster tillhandahåller du NGM vissa personuppgifter. Denna informationstext beskriver hur och varför NGM behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför.

Vänligen notera att NGM utöver vad som anges i denna informationstext i olika sammanhang kan komma att lämna kompletterande information om viss särskild behandling av dina personuppgifter. NGM kan också komma att be om ditt samtycke för viss behandling.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

NGM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på sidan. Du hittar även vissa kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Personuppgifter samlas in i samband med att du anmäler ditt intresse för prenumerationer av pressreleaser, nyhetsbrev, informationsutskick eller anmäler dig till en investerartävling. För att du ska kunna ta del av sådana utskick eller delta i sådana tävlingar måste du tillhandahålla oss efterfrågade uppgifter. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration genom att följa instruktioner därom i utskicket eller kontakta oss.

Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du scrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies i avsnitt 9 nedan.

Insamling av uppgifter kan därutöver ske via NGM:s samarbetspartner, däribland LinkedIn och Facebook, vilket kan innebära att samarbetspartnern i sin tur översänder uppgifterna till NGM.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras, t.ex. i samband med att vi inför nya behandlingar. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om sådana uppdateringar och ändringar.

ÄNDAMÅL

 

RÄTTSLIG GRUND

 

Administrera prenumeration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna skicka ut pressreleasen, nyhetsbrevet eller informationen till dig.
Återaktivera din prenumeration, nyhetsbrev och informationsutskick (om du har avanmält dig). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda dig att återaktivera din prenumeration.
Investerartävling. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna anordna och tillhandahålla investerartävlingen.
Marknadsföring (se kompletterande information i avsnitt 5 nedan). Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
Användarbeteenden och mönster. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Framställning av statistik och analyser. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.

5. Marknadsföring

Om du har samtyckt till det kommer NGM eller våra samarbetspartners att via e-post skicka marknadsföring relaterad till NGM:s tjänster och/eller NGM:s medlemmars och emittenters produkter och tjänster liksom marknadsföring om investerartävlingar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna i utskicken du får från oss eller kontakta oss.

Nyhetsbrev och andra informationsutskick kan komma att distribueras genom en domän eller ett varumärke som tillhör NGM eller en av NGM:s samarbetspartners. Domänen eller varumärket kommer i sådana fall att anges som avsändare.

6. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan överför NGM i vissa fall dina personuppgifter till andra bolag som NGM samarbetar med, t.ex. NGM:s medlemmar, emittenter och samarbetspartners till NGM, och till andra bolag inom NGM:s koncern. Sådan överföring kan t.ex. ske vid administration av pressreleaser, nyhetsbrev och informationsutskick. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra bolag, såsom arrangörer, lokalvärdar och administratörer, i samband med en investerartävling. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang.

Vissa av NGMs underleverantörer befinner i sig länder utanför EU/EES. Överföring av personuppgifter kan således komma att ske till länder som är utanför EU/EES.

De underleverantörer som NGM använder är ansluta till ramverket “EU-U.S. Privacy Shield Framework”. Underleverantörerna uppfyller således kraven på en adekvat skyddsnivå och de överföringar som görs till underleverantörerna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida.

7. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, pressreleaser och informationsutskick sparas så länge du prenumererar på sådana utskick samt för en efterföljande period om tolv månader.

Uppgifter som du lämnar när du anmäler dig till eller deltar i en investerartävling sparas till dess att du avanmäler dig eller upp till tolv månader efter att tävlingen avslutas. Uppgift om namn och resultat avseende deltagare som fått de tio bästa placeringarna sparas dock i tre år efter avslutad tävling.

Vad gäller information som samlas in via cookies framgår lagringstiden för insamlade uppgifter av avsnitt 9 nedan.

Övriga personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

8. Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. Här används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

NGM använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. NGM ansvarar enbart för de behandlingar NGM utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker NGM:s webbplats och gör det möjligt för NGM att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på NGM:s webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs det att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies nedan.

Vilka cookies använder vi och varför?

NGM använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan NGM, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies
Funktionscookies innehåller ett unikt ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om preferenser, för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies
Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart NGM upptäcker dem.

Marknadsföringscookies
Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar användaren har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder NGM för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevant och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan NGM även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies
Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, vilka kan samla in information om besökare på webbplatsen. NGM ansvarar endast för uppgifter som NGM mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för närmare information).

Vi använder oss av Google Analytics för att bl.a. få en uppfattning om hur våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalys- och marknadsföringsmätningar.

Vi har även installerat Facebook Pixel på vår webbplats som hjälper oss att mäta, optimera och bygga en publik för våra marknadsföringskampanjer. Facebook Pixel möjliggör för oss att erbjuda anpassad och riktad marknadsföring till olika målgrupper.

Slutligen använder vi även oss av LinkedIn Pixel, för att spåra visningar och omvandlingsfrekvensen av våra annonser, och LinkedIn Insight Tag, för att få information om och bättre förstå våra webbplatsbesökare som kommer via annonser på LinkedIn och på så vis förbättra vår marknadsföring.

Sammanställning av cookies och lagringstider

Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellen nedan.

COOKIE TYP AV COOKIE LAGRINGSTID
_ga Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
_gid Tredjepartscookie (Google Analytics) 24 timmar
_gat Tredjepartscookie (Google Analytics) 1 minut
myList Funktionscookie 1 år
__utma Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år
__utmt Tredjepartscookie (Google Analytics) 10 minuter
__utmb Tredjepartscookie (Google Analytics) 30 minuter
__utmc Tredjepartscookie (Google Analytics) End of browser session
__utmz Tredjepartscookie (Google Analytics) 6 månader
__utmv Tredjepartscookie (Google Analytics) 2 år

Hur kan du begränsa eller radera cookies?

Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies på Network Advertising Initiatives hemsida.

För att få full tillgång till NGM:s produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer därför inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver att manuellt behöva ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

9. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

Du har rätt få information om huruvida NGM behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.

Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.

När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Om du anser att NGM behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att anmäla klagomål på Datainspektionens hemsida.

10. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Nordic Growth Market NGM Aktiebolag, org. nr. 556556-2138
Stureplan 2
114 35 Stockholm

Telefonnummer: 08 566 390 00
E-post: info@ngm.se

Du kan också alltid välja att kontakta vårt dataskyddsombud: dpo@ngm.se

 • Ta chansen att delta i Investerar-SM! En börstävling som helt kostnadsfritt lär dig att handla börshandlade produkter (ETP:er) och vinna fina priser.
  Anmäl dig nu!
 • Senaste inläggen

 • Utbildningar

 • PARTNERS

  Huvudsponsorer

   
  bnp

  Samarbetspartners

   
 • © Nordic Growth Market NGM AB 2022. All rights reserved | Integritetspolicy | Allmänna villkor

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik